Na realizację prac przy budynku kościoła otrzymano następujące dotacje:
2022, Prace konserwatorskie elewacji – etap III
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 218 000,00 zł
Zadanie obejmuje konserwację elewacji prezbiterium, ściany szczytowej nawy głównej i sygnaturki.
2022, Odbicie ścian, oczyszczenie elewacji, uzupełnienie tynków, malowanie elewacji
Dofinansowano ze środków Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
2022, Prace konserwatorskie elewacji
Dofinansowano ze środków Województwa Łódzkiego
Obsługę dotacji zapewnia ORDO sp. z o.o.

Zadanie pt. „Radomsko: prace pielęgnacyjne pomników przyrody na „Starym” cmentarzu”, którego łączna wartość wynosi 21 708,00 zł, zostało dofinansowane kwotą 19 400,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zasadzie refundacji w trakcie realizacji zadania. Projekt obejmuje prace, które poprawią kondycję zdrowotną pomników przyrody na starym cmentarzu, przywrócą ich bezpieczną statykę oraz walory użytkowe i estetyczne.

Zadanie pt. „Radomsko: prace pielęgnacyjne drzewostanu cmentarza „Nowego””, którego łączna wartość wynosi 140 250,00 zł, zostało dofinansowane kwotą 84 150,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zasadzie refundacji po osiągnięciu efektu ekologicznego. Projekt obejmuje pielęgnację 235 drzew na terenie „Nowego” cmentarza w Radomsku.

Zadanie pt. „Radomsko: prace pielęgnacyjne drzewostanu i nasadzenia na terenie cmentarza „Starego””, którego łączna wartość wynosi 63 785,00 zł, zostało dofinansowane kwotą 38 270,00 zł ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zasadzie refundacji po osiągnięciu efektu ekologicznego. Projekt obejmuje prace pielęgnacyjne 87 drzew na terenie „Starego” cmentarza w Radomsku oraz nasadzenia 60 drzew (w tym 40 liściastych i 20 iglastych).

www.wfosigw.lodz.pl