Roczne, półroczne i kwartalne
W każdą niedzielę o godz. 6.40 lub 11.10