Katecheza

Katecheza w szkołach znajdujących się na terenie
parafii pw. św. Lamberta w Radomsku

 

Publiczne Przedszkole Nr 3,
ul. Sierakowskiego 19,
tel. 44/685-44-40;  44/685-44-41
Katecheta:
p. Agnieszka Majewska

Publiczne Przedszkole Nr 4 Pod Zielonym Ludkiem,
ul. Kołłątaja 10, tel. 44/683-27-61
Katecheta:
p. Agnieszka Majewska

Publiczne Przedszkole Nr 6 im. Marii Konopnickiej,
ul. Rolna , tel. 44/685-44-26; 44/685-44-27
Katecheta:
p. Agnieszka Majewska

Przedszkole Nr 9 im. Jasia i Małgosi,
ul. Sokola 2, tel. 44/685-44-50
Katecheta:
p. Anna Droś

PSP nr 4 im. Władysława Reymonta
ul.
Szkolna 4, tel. 44/685-45-67
Katecheta:
p. Agnieszka Głogosz
s. Maria – sercanka

PSP nr 9 im. Henryka Sienkiewicza,
ul. Rolna 65, tel. 44/683-58-80 
Katecheta:
p. Anna Droś
p. Jolanta Jędrzejczyk
ks. Dariusz Pilarski

Zespól Szkół Elektryczno-Elektronicznych
im. prof. Janusza Groszkowskiego,
ul. Narutowicza 12, tel. 44/683-26-73
Katecheta:
p. Agnieszka Majewska
ks. Łukasz Mazurek
ks. Konrad Żyzny

II Liceum Ogólnokształcące im. K. K. Baczyńskiego,
ul. Bugaj 3, tel. 44/683-26-53
Katecheta:
p. Ewa Kurowska
ks. Robert Woźniak

Zespół Szkół Ekonomicznych,
ul. Przedborska 39/41, tel. 44/6821209
Katecheta:
p. Elżbieta Saj
p. Tadeusz Dyrcz