Pogrzeb

Pogrzeb zgłaszamy w kancelarii parafialnej zaraz po ustaleniu terminu z kancelarią cmentarza.
Ze względu na jego wyjątkowy charakter, pogrzeb można zgłaszać poza godzinami kancelaryjnymi.

Formalności dot. pogrzebu rozpoczyna się po przedstawieniu przez rodzinę zmarłej osoby:
– aktu zgonu z USC;
– karta zgonu;
– zaświadczenie o przyjęciu sakramentów świętych.

Zachęca się, aby wszyscy członkowie rodziny zmarłego
do liturgii pogrzebowej przygotowali się przystępując
do spowiedzi świętej. A w czasie Eucharystii pogrzebowej przystąpili w intencji zmarłego do Komunii świętej.


Kancelaria cmentarna:

www.cmentarzeradomsko.pl