Bierzmowanie

UWAGI OGÓLNE
– Warunkiem dopuszczenia do bierzmowania jest potwierdzenie sakramentu chrztu oraz opinia katechety.
– Przygotowanie do sakramentu bierzmowania odbywa się zgodnie z „Instrukcją o przygotowaniu do sakramentu bierzmowania w Diecezji Częstochowskiej”.
– Przygotowanie trwa trzy lata i rozpoczyna się w klasie szóstej szkoły podstawowej.
– W zakrystii lub kancelarii można pobrać deklarację przystąpienia do grupy przygotowującej się do bierzmowania. Wypełnioną deklarację należy złożyć w zakrystii lub kancelarii do końca września. Deklaracja do druku: pdf doc
– Osoby dorosłe, lub które nie rozpoczęły przygotowań w terminie a które chcą przyjąć sakrament bierzmowania, powinny skontaktować się z księdzem proboszczem.
– Msza Święta z udziałem kandydatów do bierzmowania w każdą niedzielę o godz. 10.00.
– Potwierdzeniem uczestnictwa w przygotowaniach jest osobisty dzienniczek kandydata do bierzmowania (indeks).


PODZIAŁ NA ROCZNIKI
Rok 1 – Klasy VI   S.P. Prowadzący – Ks. Łukasz Mazurek
Rok 2 – Klasy VII  S.P. Prowadzący – Ks. Dariusz Pilarski
Rok 3 – Klasy VIII S.P. Prowadzący – Ks. Łukasz Mazurek


OGŁOSZENIA


Rok 1 (klasy VI)

Spotkania :

18 IX 2023 r. godz. 18:45 – spotkanie dla Rodziców i Młodzieży w Kościele (przynosimy deklaracje, które są dostępne tutaj na stronie lub w zakrystii Kościoła)  

16 Października 2023 (poniedziałek)   r. godz. 18:45 – spotkanie dla Młodzieży w Kościele ( przynosimy indeksy )  

13 Listopada 2023 r. 18:45 (poniedziałek) – spotkanie dla Młodzieży w Kościele ( przynosimy indeksy )  

22 Grudnia 2023 r.(piątek)  godz. 18:00  – rekolekcje adwentowe (spotkanie dla Młodzieży w Kościele – przynosimy indeksy )  

W Styczniu 2024 r- Wizyta Duszpasterska zwana Kolędą  – pokazujemy księdzu indeks 

19 Lutego 2024 r. (poniedziałek) godz. 18:45 – spotkanie dla młodzieży na Salce ( przynosimy indeksy )

18 Marca 2024 r. (poniedziałek)  godz. 18:00- rekolekcje wielkopostne  (spotkanie dla Młodzieży w Kościele – przynosimy indeksy )  

22 Kwietnia 2024 r.(poniedziałek) godz. 18:45 – spotkanie dla młodzieży na Salce ( przynosimy indeksy )

20 Maja 2024 r. (poniedziałek) godz. 18:45 – spotkanie dla młodzieży na Salce ( przynosimy indeksy )

Ciąg dalszy nastąpi…


Rok 2

Spotkania w roku 2023

11 IX godz. 18.45 – spotkanie w kościele
2   X  godz. 18.45 – spotkanie na salce
30 X godz. 18.45 – spotkanie na salce
4 XII godz. 18.45 – spotkanie na salce

Spotkania w roku 2023

8 I  godz. 18.45 – spotkanie na salce
12 II  godz. 18.45 – spotkanie na salce
8 IV  godz. 18.45 – spotkanie na salce
13 V  godz. 18.45 – spotkanie na salce
3 VI  godz. 18.45 – spotkanie na salce


Rok 3

Spotkania :

22 IX 2023 r. godz. 18:45 – spotkanie dla młodzieży na salce wikariatu  ( przynosimy indeksy )

20 Października 2023 r. godz. 18:45 – spotkanie dla Młodzieży w Kościele (przynosimy indeksy) 

17 Listopada 2023 r. godz. 18:45 – spotkanie dla Młodzieży w Kościele (przynosimy indeksy) 

22 Grudnia 2023 r. godz. 18:00 – rekolekcje adwentowe (spotkanie dla Młodzieży w Kościele – przynosimy indeksy )  

W Styczniu 2024 r. – Wizyta Duszpasterska zwana Kolędą  – pokazujemy księdzu indeks 

21 Lutego 2024 r. (środa)  godz. 19:00 – spotkanie dla młodzieży na salce wikariatu  ( przynosimy indeksy )

18 Marca 2024 r. (poniedziałek) godz. 18:00-  rekolekcje wielkopostne  (spotkanie dla Młodzieży w Kościele – przynosimy indeksy )  

26 Kwietnia 2024 r. godz. 18:45 – spotkanie dla młodzieży na salce wikariatu  ( przynosimy indeksy )

24 Maja 2024 r. godz. 18:45 – spotkanie dla młodzieży na salce wikariatu  ( przynosimy indeksy )

Ciąg dalszy nastąpi…