Grupa Modlitewna Świętego Ojca Pio

Grupa Modlitwy św. Ojca Pio

 

Geneza powstania Grup Modlitwy
Grupy modlitwy zaczęły powstawać w wyniku apeli i próśb papieża Piusa XII w obliczu potrzeb duchowych ówczesnego społeczeństwa. Ojciec Pio, pokorny kapucyn, znający wartość i konieczność modlitwy, przyjął apele papieża i zainicjował powstanie „Grup modlitwy”, aby modlitwą zwyciężać zło
na świecie. Pierwsze grupy powstały w 1947 r. we Włoszech i związane były z dziełem posługi Ojca Pio szpitalem-Domem Ulgi w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo. Ojciec Pio mówił, że „modlitwa jest najlepsza bronią, jest kluczem, który otwiera serce Boże, a Dom Ulgi w Cierpieniu bez modlitwy byłby jak roślina pozbawiona powietrza i słońca”. Z biegiem czasu zaczęły tworzyć się w różnych częściach Włoch a także w innych krajach grupy zrzeszające wiernych pragnących wspólnie modlić się. Obecnie
na świecie działa ponad 2000 Grup Modlitwy św. Ojca Pio – w Polsce jest ich ponad 200.

Działalność Grup Modlitwy
Grupy Modlitwy, jak je określał sam Ojciec Pio, są szkołami wiary, ogniskami miłości, w których przebywa sam Chrystus, gdy ich członkowie gromadzą się na modlitwę, braterską ucztę miłości pod kierunkiem swych pasterzy i kierowników duchowych. Członkowie grupy pragną współdziałać w osiągnięciu Królestwa Bożego zgodnie z nauką Jezusa, który sam podkreślał konieczność modlitwy i uczył jej sposobu. Są oni świadomi tego, że pierwszym środkiem niezbędnym do szerzenia Królestwa Bożego
w umysłach i duszach jest nieustanna, pokorna i oddana modlitwa. Jan Paweł II przypominał, że „chrześcijanin powinien modlić się zawsze i nigdy się nie nużyć”. Członkowie grupy inspirowani wiarą chcą poświęcić się bezinteresownie dziełom miłosierdzia. Każda grupa może realizować swój własny program, zgodnie ze wskazaniami kierownika duchowego prowadzącego grupę. Grupy Modlitwy działają zgodnie ze statutem, który został zatwierdzony 3 maja 1986 r. przez Stolicę Apostolską. Siedzibą
i ośrodkiem duchowym Międzynarodowego Stowarzyszenia Grup Modlitwy Ojca Pio jest Dom Ulgi
w Cierpieniu w San Giovanni Rotondo. Statut Grup Modlitwy wskazuje członkom na konieczność kierowania się ogólnymi zasadami franciszkańskiej duchowości Ojca Pio:
• pełne i bezwarunkowe przylgnięcie do nauki Kościoła Katolickiego kierowanego przez papieża
i biskupów
• posłuszeństwo papieżowi i biskupom, których rzecznikiem jest kapłan-Dyrektor duchowy, mianowany przez biskupa diecezjalnego
• modlitwa z Kościołem, za Kościół i w Kościele, z czynnym uczestnictwem w życiu liturgicznym
i sakramentalnym ,przeżywanym jako szczyt wewnętrznej jedności z Bogiem
• wynagrodzenie poprzez udział w cierpieniach Chrystusa, według nauki św. Pawła
• czynna miłość niosąca ulgę braciom cierpiącym i potrzebującym jako praktyczne urzeczywistnienie miłości ku Bogu.
Spotkania Grupy Modlitwy i czcicieli św. O. Pio odbywają się w pierwszy piątek miesiąca o godz. 18.00 w kościele św. Lamberta.

Odpowiedzialny za wspólnotę ks. Dariusz Pilarski.
Wszystkich Czcicieli św. O. Pio zapraszamy!WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien