BETEL

WSPÓLNOTA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
św. Faustyny BETEL

Działająca w Radomsku Wspólnota św. Faustyny spotyka się na
comiesięcznych spotkaniach od 1998 r. Do marca 2005 r. spotkania
odbywały się przy kościele p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski, a od kwietnia 2005 r. do marca 2012 r. przy kościele Ojców
Franciszkanów. Natomiast od kwietnia 2012 r. do chwili obecnej
odbywają się one w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz.
14.30 przy parafii św. Lamberta.


Opiekę duchową od 2011 r. sprawuje proboszcz parafii św. Lamberta
ks. Antoni Arkit we współpracy z księżmi pracującymi przy parafii.
Jest on duszpasterzem osób niepełnosprawnych, ich rodzin
i przyjaciół dla miasta Radomska i okolic. Koordynatorem Wspólnoty
Betel w Radomsku jest p. Gabriela Szczygłowska.


Zapraszamy wszystkie chętne osoby niepełnosprawne, ich rodziny
i przyjaciół oraz starsze, chore, samotne na nasze spotkania.

 

HYMN WSPÓLNOTY ŚW. FAUSTYNY BETEL
W RADOMSKU


Święta Faustyno, nasza Patronko módl się za nami!

 1. Święta Faustyno, módl się za nami,
  u Boga miłosierdzie wybłagaj nam dziś.
  Grzeszni jesteśmy, słabi i chorzy,
  ale my nie chcemy poddawać się złu.
  Ref. Naucz jak Bogu dzisiaj zaufać,
  jak Panem życia uczynić Go,
  Jak się nie lękać i wszystko Mu oddać,
  aby całym sercem pokochać Go.
 2. Święta Faustyno, my ludzie słabi,
  pod krzyżem Jezusa stajemy tu dziś.
  Upaść nie chcemy, wiarą żyjemy,
  Bożemu Miłosierdziu ufamy w pełni też.
  Ref. Naucz jak Bogu dzisiaj zaufać,
  jak Panem życia uczynić Go,
  Jak się nie lękać i wszystko Mu oddać,
  aby całym sercem pokochać Go.
 3. Święta Faustyno, nasza Patronko,
  dobro, miłosierdzie chcemy światu nieść.
  Bardzo prosimy o pomoc w życiu,
  by pełnić Bożą wolę bez lęku i łez.
  Ref. Naucz jak Bogu dzisiaj zaufać,
  jak Panem życia uczynić Go,
  Jak się nie lękać i wszystko Mu oddać,
  aby całym sercem pokochać Go.

 

PODARUJ NAM 1,5%
Kto może przekazać 1,5% podatku Organizacjom Pożytku Publicznego?

• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych,
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

Nasz numer KRS: 0000087707 i cel szczegółowy: Wspólnota św. Faustyny,
trzeba wpisać w PIT. Wyliczenie 1 proc. nie jest trudne – należy kwotę
podatku należnego podzielić przez 100. Obliczoną kwotę zaokrągla się do
pełnych dziesiątek groszy w dół. W zeznaniu jest też pozycja, w której
podatnik może wskazać konkretny cel, na który mają pójść pieniądze.

Pieniądze – 1.5% podatku należnego – na konto wybranej organizacji
przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy.
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.

 

Spotkanie Dla Rodziców Odnośnie Przygotowania Dzieci i Młodzieży
do Sakramentów św.: I Komunii Świętej i Bierzmowania ze Wspólnoty
Betel
Św. Faustyny Przy Parafii Św. Lamberta W Radomsku

CZWARTEK – 19.10.2023R GODZ.17.00 SALKA NA WIKARIACIE

Kolejne spotkanie 30.11.2023 r. godz.17.00  SALKA NA WIKARIACIE