Akcja Katolicka

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie bardziej bezpośrednio współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii pw. Św. Lamberta BM został powołany 17 września 1998 roku uchwałą nr 5/9/98. Obecnie asystentem parafialnym jest ks. proboszcz Antoni Arkit, natomiast  prezesem jest p. Barbara Garczyńska. Prezesów Akcji Katolickiej nominuje Arcybiskup Metropolita Częstochowski zgodnie ze statutem Akcji Katolickiej w Polsce.

Od chwili powołania POAK, członkowie uczestniczą w comiesięcznych spotkaniach w salce, znajdującej się obok Sióstr Sercanek na wikariacie, poprzedzonych Mszą Św. w kościele parafialnym o godz. 1800.

Akcja Katolicka jest narzędziem nowej ewangelizacji, szkołą miłości, jedności i siły. Uczymy się podobnie myśleć, wspólnie działać, pamiętając słowa Chrystusa: Gdzie dwoje lub troje gromadzi się w imię Moje, tam Ja jestem pośród nich (Mt 18,20).

Jesteśmy żywym Kościołem. Akcja Katolicka jest dobrym zaczynem – poprzez słowa i posługę miłości stajemy się lepszymi i taki będzie Kościół, którym wszyscy będą się fascynować.

Zapraszamy wszystkich chętnych na spotkania Akcji Katolickiej w każdą pierwszą środę miesiąca. Rozpoczynamy Mszą Świętą o godz. 1800.