Ruch Światło-Życie

Ruchu Światło-Życie (potocznie zwany OAZĄ), ma na celu zgodnie z Soborem Watykańskim II odnowę życia Kościoła. Nasz Ruch pomaga ludziom różnego wieku i stanu odkrywać w swoim życiu dojrzałą wiarę i godność Dziecka Bożego. Ważny jest charakterystyczny symbol ruchu ΦΩΣ ΖΩΗ (czyt. fos-zoe) – greckie słowa „światło” i „życie”, krzyżujące się na literze „omega”, która tutaj jest symbolem Ducha Świętego (jako Tego, który jest wszystkim) i ułożone w kształt krzyża. Popularna nazwa tego symbolu
to foska. Założycielem ruchu był ks. Franciszek Blachnicki.

W ciągu roku uczestnicy spotykają się w swoich grupach formacyjnych. Spotkania odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu. Na nich dzięki formacji rocznej podążają za Chrystusem. Poprzez modlitwę, rozważanie słów Pisma Świętego i dzielenie się życiem oraz spostrzeżeniami uczestnicy doświadczają żywej wspólnoty.

Bardzo ważnym elementem formacji są wakacyjne wyjazdy formacyjne, popularnie nazywane „oazami”. To czas odpoczynku, ale też spotkania z Bogiem. Wyjazdy gromadzą osoby z całej diecezji i pozwalają na stworzenie prawdziwej Wspólnoty.

Kolejnym elementem są rejonowe dni wspólnoty, których centrum jest Msza Święta. Pozwalają one na utrzymanie Ducha Wspólnoty i braterstwa między większą grupą niż tylko parafia. Odbywają się
one w wyznaczonych terminach i parafiach danego rejonu.

W naszej parafii moderatorami Ruchu Światło-Życie są: ks. Proboszcz Antoni Arkit i ks. Łukasz Mazurek – Domowy Kościół i oaza młodzieżowa 

                                                                                    

Oaza w naszej parafii objawia się w dwóch odmianach:

  1. oaza młodzieżowa (dwie grupy: przed I° ONŻ oraz po I° ONŻ), spotkania grup młodzieżowych odbywają się w soboty w godzinach 10:00 i 11:00 – prowadzi ks. Łukasz
  2. oaza dorosłych ( DOMOWY Kościół), spotkania oazy dorosłych odbywają się wg. ustaleń Ks. Proboszcza Antoniego
  3. Ruch Światło-Życie w naszej parafii:

¨       posługuje modlitwą oraz służbą na liturgii,

¨       stara się ubogacać liturgię śpiewem,

¨       przygotowuje adoracje okolicznościowe, aby pogłębiając wiarę, pomagać w rozważaniu Bożej miłości również innym,

¨       podejmuje ewangelizację w miejscach nauki, pracy oraz w swoich domach rodzinnych

 

Na spotkania zapraszamy wszystkich, którzy wymagając od siebie pragną rozwijać się duchowo, a przez to zbliżać się do Boga.

„Bóg, jako jedyny, może zaspokoić najbardziej podstawową potrzebę twojego serca – potrzebę
bycia kochanym bez względu na to kim jesteś, jaką wartość masz w swoich oczach i oczach innych”
ks. Franciszek Blachnicki (założyciel Ruchu Światło-Życie)