Szkolne Koło Caritas

Szkolne Koło Caritas działa w naszej parafii w II Liceum Ogólnokształcącym im. K.K. Baczyńskiego i w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym nr 3. Młodzież i dzieci angażują się w wiele akcji na terenie szkoły i parafii. Uwrażliwia to ich na pomoc drugiemu człowiekowi i otwiera ich serca na osoby potrzebujące w ich otoczeniu. Spotkania SKC odbywają się na terenie szkoły, jak również
w głównej siedzibie Caritas Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie. Jedną z większych akcji organizowanych przez SKC i parafię jest zbiórka żywności, która odbywała się przed Bożym Narodzeniem i Wielkanocą. Dzięki temu do ponad stu rodzin w naszej parafii mogły trafić przed świętami paczki z żywnością i słodyczami dla najmłodszych.