Wspólnota Betel

 


PODARUJ NAM 1%

Kto może przekazać 1% podatku Organizacjom Pożytku Publicznego?

• podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, 
• podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, 
• podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.

Jak przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

Nasz numer KRS: 0000087707 i cel szczegółowy: Wspólnota św. Faustyny, trzeba wpisać w PIT. 
Wyliczenie 1 proc. nie jest trudne – należy kwotę podatku należnego podzielić przez 100. Obliczoną kwotę zaokrągla się do pełnych dziesiątek groszy w dół. 
W zeznaniu jest też pozycja, w której podatnik może wskazać konkretny cel, na który mają pójść pieniądze.

Pieniądze – 1% podatku należnego – na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w terminie do 3 miesięcy. 
Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu. 
Podatnik nie może podzielić swojego 1% między kilka organizacji.


DOŁĄCZ DO NAS

 

 Kościół św. Lamberta, Radomsko 
 III niedziela, godz. 14:30


Kontakt: http://radomsko.betel-charity.org/pl?rodzaj=art&art=prasa&nr=1

betel@betel-charity.org