Wspólnota modlitewna odmawiająca codziennie część różańca;